Stipendier

Zonta utdeler hvert år stipendier og priser til kvinner:

Amelia Earhart Fellowships

Det utdeles hvert år 35 internasjonale stipendier på 10.000 USD til kvinner som etter universitetseksamen fortsetter studier innen romfartsrelaterte områder, enten vitenskapelig eller innen ingeniørfag. Søknadsfristen er 15. november hvert år.

Jane M. Klausman Women in Business stipend

Det utdeles hvert år 32 distriktspriser, hver på 1.000 USD, og 12 internasjonale priser, hver på 7.000 USD. Stipendene gis til dyktige, ambisiøse og målrettede studenter, som er på minst 2. år av en videregående businessutdannelse, men ennå ikke ferdige med sin Mastergrad. Søknadsfristen er 30. april hvert år.

Young Women in Public Affairs Awards

Det utdeles hvert år 32 distriktspriser, hver på 1.000 USD og fem internasjonale priser, hver på 3.000 USD. Prisene tildeles unge kvinner under utdannelse, som har vist lederevner på skole, i lokalsamfunn eller organisasjoner.

Les mere om Zontas stipend her https://www.zonta.org/Global-Impact/Education

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.