Prosjekter

Jane Bordal overrekker sjekk til representanter for JURK /Fotot: Nadia S. Larsen
https://jurk.no/Klubbpresident Jane Bordal (til høyre) med representanter for JURK /Foto: Nadia S. Larsen

layout1

layout2

Test

Zonta Norge er en del av Zonta International (ZI), som bidrar til en rekke prosjekter rettet mot å styrke kvinners status. Disse prosjektene drives i samarbeid med FN, FNs medlemsland eller NGO (Non Governmental Organizations), f.eks. CARE. Prosjektene er rettet mot forebygging av vold mot kvinner, trafficking, helse og utdanning, for å nevne noen. Zonta er en ledende organisasjon i spørsmål om styrking av kvinners status ved FN i New York, Genève og Wien, ved UNESCO i Paris og i Europarådet.

Lokalt bidrar Zonta Oslo også til organisasjoner som arbeider med å styrke kvinners status. I de senere år har klubben gitt støtte til JURK – Juridisk rådgivning for kvinner.

JURK driver en juridisk veiledning fra sitt kontor i Skippergata 23 i Oslo. De tar imot henvendelser og saker online, og har utgitt en rekke brosjyrer om aktuelle temaer som Vold mot kvinner, Mishandlede kvinners rettsstilling, Utlendingsrett, Kvinner og odel, Ektefellers rettsstilling. JURK har også avgitt en rekke høringsuttalelser i saker som f.eks. gjelder endringer i lovverket og som har betydning for kvinners rettigheter. Som for eksempel Utlendingsloven, Tvangsekteskap, Ekteskapsloven, Gjeldsordningsloven, Vold i nære relasjoner og mange flere.

Les mer om JURK – https://jurk.no/

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.