Fakta

Anna Hannevik blir utnevnt til æresmedlem av klubbpresident Jane Bordal
Anna Hannevik blir utnevnt til æresmedlem av klubbpresident Jane Bordal/Foto: Liv Slettevold
  • Vi møtes hver 2. onsdag i måneden fra september til juni. Møtene varer fra kl. 18.30 til ca. kl. 21.00.
  • Årskontingent for er 1.900 kr som dekker internasjonale kontingenter og bidrag til klubbens aktuelle prosjekter. Hvert medlem betaler i tillegg et beløp på 650 kr pr år til lokalleie for klubbens møter. Totalbeløpet deles på to innbetalinger den 1. mai og 1. desember.
  • Innmeldingsgebyr på 470 kr betales til Zonta International (klubbens kasserer ordner det).
  • Klubben har 17 medlemmer, inkludert et æresmedlem.

Litt om klubbmøtene:

Vi starter vanligvis med å spise middag sammen. Medlemmene betaler selv for dette. Det er også mulig å komme rett til møtet uten å delta i måltidet. På møtene starter vi med orientering fra klubbens president, vi fortsetter med dagens tema, f.eks. foredrag ved et klubbmedlem eller invitert foredragsholder. På hvert møte diskuteres også aktiviteter og relevante nyheter og det er god plass for uformelle samtaler. Iblant selger vi også brukte bøker som ser etter et nytt hjem, eller vi har utlodninger.

Vedtekter for Zonta Oslo

 

 

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.